Lovelab's 7 therapeutische vuistregels

Het Lovelab-team probeert leren en veranderen interessant, effectief én gemakkelijk te maken. Om nuttige e-trainingen te garanderen hanteren wij de volgende vuistregels:

1

Meten = weten

Als je prioriteiten stelt en oog krijgt voor wat je in de weg staat, is verandering een stap dichterbij. Vage doelen en klachten worden samen met jou concreet gemaakt en tot een positief, haalbaar doel geformuleerd. Verbeteringen hou je bij, zodat je ziet hoe jouw vooruitgang verloopt.

2

De klemtoon op relaties en communicatie

Geluk en succes weerspiegelen zich in de kwaliteit van onze relaties. Als je dingen voor elkaar wilt krijgen -een nieuw bedrijf, leuke relatie of goede gezondheid- heb je anderen nodig. Veel zorgen en frustraties gaan in de praktijk eigenlijk over de stroeve band met geliefden, vrienden, bazen, collega’s en onbekenden. Communicatie krijgt bij ons een grote rol.

3

Experimenteren: de Koninklijke route naar verandering

Praten en denken over verandering is zelden genoeg om te veranderen. Veel mensen hebben genoeg  inzicht in hun problemen, maar dat helpt ze niet per se verder. Angst, gewoonte, weerstand of ‘niet weten hoe’ houdt ze tegen. ‘Anders doen’ heeft meer effect dan ‘anders denken’. Positieve, nieuwe ervaringen hebben direct invloed op jouw gevoel, zelfvertrouwen en motivatie. Hierom komen wij, in samenspraak met jou, stap voor stap, tot strategische opdrachten die je zelfstandig kunt doen en jou echt verder helpen. Oefening baart kunst, en kracht.

4

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Lovelab zoekt het in oplossingen, niet in problemen. Een focus op de oplossing geeft energie. Vragen als ‘Wat zou je helpen om je beter te voelen? Wat zou de kleinste stap in die richting zijn?’ vinden wij belangrijker dan de vraag ‘Waar komt je probleem vandaan?’ De eerste vragen openen de deur naar mogelijkheden. De beperkingen worden daarna vanzelf helder.

5

Zelfkennis = macht

Ons brein is ‘gemaakt’ om gedrag te automatiseren en verandering te weerstaan. Misschien wil jij het wel, maar je brein nog niet. Die komt bijvoorbeeld met excuses, doemscenario’s en andere trucs op de proppen om verandering te saboteren. Lovelab leert je omgaan met tegenslagen, afwijzing, kritiek en excuses. Fouten (durven) maken is vaak de eerste stap naar echte veranderingen. 

6

Oog voor details en belangrijke schakels

Jouw gevoelens, gedachten, gedrag en omgeving zijn dynamisch en beïnvloeden elkaar. Ze hangen met elkaar samen en houden klachten vaak in stand. Het is een levend systeem. Samen met ons identificeer je de belangrijkste schakels in de keten. Soms hebben kleine aanpassingen in je doen en laten grote resultaten tot gevolg.

7

Wetenschap = kaf van koren scheiden

De wereld van coaching en therapie, zowel on- als offline, kan verwarring oproepen. Er zijn veel verschillende visies, technieken, scholen, tradities, veronderstellingen en manieren om mensen te helpen veranderen. Het is gemakkelijk te verdwalen in dit doolhof en niet alle wegen leiden naar Rome. Goed wetenschappelijk onderzoek is de enige objectieve manier om efficiënte strategieën van mindere te onderscheiden. Je kunt ervan uitgaan dat Lovelab up-to-date is en de vakliteratuur bijhoudt.